کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاریتماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irebs2016.com

حامیان رسانه ای بین المللی

کمیته علمی

لیست اساتید و پژوهشگران محترم حاضر در کمیته علمی و کمیته داوری کنفرانس در ادامه آمده است. لازم به ذکر است با توجه به دعوت از اساتید و پژوهشگران متعدد از دانشگاه های مختلف و عضویت روزانه تعدادی از این عزیزان در کمیته های علمی کنفرانس، این لیست به مرور تکمیل خواهد شد.

ضمنا، بدین وسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دارای مدرک دکتری PhD و یا دانشجوی دکتری دارای سوابق علمی و پژوهشی دعوت به عمل می آید با عضویت در کمیته داوران کنفرانس در امر بررسی علمی مقالات کنفرانس مشارکت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.irebs2016.com/post.aspx?id=471

 

روانشناسی بالینی

علی افشاری (دکتری روان شناسی، دانشگاه مراغه)
غلامعلی نیکپور (دکتری روان شناسی، دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان مازندران)
سروه محمدزاده (دکتری روان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان)
سمیه تکلوی ورنیاب (دکتری روان شناسی عمومی، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
Öznur Güney (Hacettepe University Department of Psychology)

روانشناسی عمومی

سروه محمدزاده (دکتری روان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان)
علی افشاری (دکتری روان شناسی، دانشگاه مراغه)
بهروز قلائی (دکتری روان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان)
سمیه تکلوی ورنیاب (دکتری روان شناسی عمومی، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
علی رضا همایونی (دکتری روانشناسی تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز)
نرجس خاتون ذبیحی حصاری (دکتری روانشناسی تربیتی، هیات علمی دانشگاه پیام نور)
Ezgi BALCI (Nişantaşı University Department of Psychology)

روانشناسی سلامت

غلامعلی نیکپور (دکتری روان شناسی، دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان مازندران)
میمنت عابدینی بلترک (دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان)
علی افشاری (دکتری روان شناسی، دانشگاه مراغه)
سمیه تکلوی ورنیاب (دکتری روان شناسی عمومی، عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
Öznur Güney (Hacettepe University Department of Psychology)

علوم شناختی

فرهاد تنهای رشوانلو (دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان)
غلامعلی نیکپور (دکتری روان شناسی، دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان مازندران)
علی رضا همایونی (دکتری روانشناسی تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز)
نرجس خاتون ذبیحی حصاری (دکتری روانشناسی تربیتی، هیات علمی دانشگاه پیام نور)
Öznur Güney (Hacettepe University Department of Psychology)

روانپزشکی و روان سنجی

غلامعلی نیکپور (دکتری روان شناسی، دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان مازندران)
علی رضا همایونی (دکتری روانشناسی تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز)
Ezgi BALCI (Nişantaşı University Department of Psychology)

مشاوره

علی افشاری (دکتری روان شناسی، دانشگاه مراغه)
ملیحه شیردل (دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد مشهد)
نرجس خاتون ذبیحی حصاری (دکتری روانشناسی تربیتی، هیات علمی دانشگاه پیام نور)

سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسی

فرهاد تنهای رشوانلو (دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان)
علی افشاری (دکتری روان شناسی، دانشگاه مراغه)
سمیه رجب پورفرخانی (دکتری روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی، علوم و تحقیقات تهران)
Ezgi BALCI (Nişantaşı University Department of Psychology)

فلسفه تعلیم و تربیت

سمیه کیارسی (دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، شهید چمران اهواز)
سیروس منصوری (دکتری علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز)

تعليم و تربيت اسلامي

سمیه کیارسی (دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، شهید چمران اهواز)

برنامه ریزی درسی و آموزشی

نگين برات دستجردي (دکتری تکنولوژِی آموزشی، دانشگاه علیگر هند)
میمنت عابدینی بلترک (دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان)
سیروس منصوری (دکتری علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز)
آرمین عرب (دکتری علوم اجتماعی - سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی)

آموزش و پرورش

سیروس منصوری (دکتری علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز)
نگين برات دستجردي (دکتری تکنولوژِی آموزشی، دانشگاه علیگر هند)
فرهاد تنهای رشوانلو (دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان)
آرمین عرب (دکتری علوم اجتماعی - سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی)
امید قاسمی (علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی)
بهروز قلائی (دکتری روان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان)
سمیه کیارسی (دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، شهید چمران اهواز)
سمیه رجب پورفرخانی (دکتری روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی، علوم و تحقیقات تهران)

تحقیقات آموزشی

فرهاد تنهای رشوانلو (دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان)
آرمین عرب (دکتری علوم اجتماعی - سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی)
نگين برات دستجردي (دکتری تکنولوژِی آموزشی، دانشگاه علیگر هند)
امید قاسمی (علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی)
سمیه رجب پورفرخانی (دکتری روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی، علوم و تحقیقات تهران)
علی رضا همایونی (دکتری روانشناسی تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز)

سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی

نگين برات دستجردي (دکتری تکنولوژِی آموزشی، دانشگاه علیگر هند)
آرمین عرب (دکتری علوم اجتماعی - سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی)
نرجس خاتون ذبیحی حصاری (دکتری روانشناسی تربیتی، هیات علمی دانشگاه پیام نور)

علوم رفتاری

فرهاد تنهای رشوانلو (دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان)
سروه محمدزاده (دکتری روان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان)
سمیه رجب پورفرخانی (دکتری روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی، علوم و تحقیقات تهران)
ملیحه شیردل (دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد مشهد)
نرجس خاتون ذبیحی حصاری (دکتری روانشناسی تربیتی، هیات علمی دانشگاه پیام نور)
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 بهمن 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 بهمن 1394
آخرین مهلت ثبت نام
14 تیر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
6 تیر 1395
تاریخ برگزاری
22 و 23 تیرماه 1395
حامیان رسانه ای


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر