کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاریتماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irebs2016.com

حامیان رسانه ای بین المللیمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
علوم روانشناسی
علوم تربیتی و رفتاری

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
روانشناسی بالینیعلوم روانشناسی
روانشناسی عمومیعلوم روانشناسی
روانشناسی سلامتعلوم روانشناسی
علوم شناختیعلوم روانشناسی
روانپزشکی و روان سنجیعلوم روانشناسی
مشاورهعلوم روانشناسی
سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسیعلوم روانشناسی
فلسفه تعلیم و تربیتعلوم تربیتی و رفتاری
تعليم و تربيت اسلاميعلوم تربیتی و رفتاری
برنامه ریزی درسی و آموزشیعلوم تربیتی و رفتاری
آموزش و پرورش علوم تربیتی و رفتاری
تحقیقات آموزشیعلوم تربیتی و رفتاری
سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتیعلوم تربیتی و رفتاری
علوم رفتاریعلوم تربیتی و رفتاری


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 بهمن 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 بهمن 1394
آخرین مهلت ثبت نام
14 تیر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
6 تیر 1395
تاریخ برگزاری
22 و 23 تیرماه 1395
حامیان رسانه ای


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر